Rekruttering

Vores tanker omkring en god rekrutteringsproces tager afsæt i en ambition om, at både virksomhed og kandidat skal ramme plet:

 

 

Rekrutteringsdisciplinen hører absolut til blandt vores favoritter. I vores målrettede søgen efter det helt rigtige match udnytter vi vores forretningsforståelse og indsigt i kandidatmarkedet – og samtidig trækker vi på vores mangeårige erfaring i gennemførelse af interview og anvendelse af professionelle test-/profilværktøjer.

Vi arbejder med rekruttering af direktører, ledere og funktionærer. Du kan bruges os som konsulent på hele ansættelsesprocessen eller dele heraf – vi deler gerne vores viden og erfaringer med dig.

 

”Rekruttering er også en chance for skabe organisationsudvikling”

 

Principper


 

Med hele vejen

Vi er anfører i hele processen og garant for et professionelt forløb fra jobanalyse til underskrift på kontrakt. I forbindelse med opstart aftaler vi ”slagets gang”, herunder afstemning af forventninger og udarbejdelse af tidsplan.

Udbytte: spar tid, vær sikker på en professionel håndtering af ansøgere og ram plet – med garanti.


 

Med i finalen

Vi indtræder i forløbet, når der er 1-4 kandidater tilbage i forløbet. Herefter bistår vi i finaledelen med test, dybdeinterview, referenceindhentning og anbefaling.

Udbytte: styrk dit beslutningsgrundlag via en professionel proces, der skaber bedst mulige afsæt for en succesfuld ansættelse


  

Det tætte samarbejde

Vi gennemfører hele, eller dele af forløbet sammen. Vi deler med glæde vores viden og erfaring med dig. Modellen er oplagt for ledere og HR-personer, der gerne vil opbygge, udvikle eller ”finpudse” egne rekrutteringskompetencer.

Udbytte: en professionel proces, sikring af rette match og mulighed for at lære, træne og udvikle din personlige rekrutteringskompetence.


Om processen

Vi betragter uanset samarbejdsformen ansættelse af nye medarbejdere som en chance for at optimere din organisation og dens opgaver til jeres aktuelle udfordringer og fremtidsplaner.

Vi tilstræber, at kandidater skal opleve en fair ansøgningsbehandling og professionelle interviewrunder – også selvom man som kandidat naturligvis bliver udfordret undervejs.

Ansøgninger sorteres i tre puljer:

Kandidater, som inviteres til indledende interview
Kandidater, som vil blive inviteret, hvis der i den første runde indledende samtaler ikke viste sig at være de rigtige kandidatemner.
Kandidater, som modtager et afslag umiddelbart efter gennemgangen af ansøgningerne.

Den indledende samtale er på 45-60 min., mens runden med test og dybde-interview varer ca. 3 timer. Den afsluttende møderunde foregår typisk på virksomheden og varierer i længde afhængig af jobbets karakter. Tilpasset bl.a. stillingstypen kan der blive tale om 1-2 yderligere møder.

Ydelser

Flyt dig!

Kontakt os

Mobil: +45 21 26 92 22
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kingosvej 26
8700 Horsens
Sådan finder du os