Udvikling

 

Strategiprocesser

Ord som værdier, vision og mission flyver ofte rundt i luften, uden at der nødvendigvis er enighed om, hvad de betyder.

Få klarhed over din strategiske platform giv dig selv og dine medarbejdere en fælles forståelsesramme og en strategisk platform, som alle kan forstå og kommunikere til andre.

 

Ledelsesudvikling

Bliv bedre som leder og/eller som ledergruppe: udviklingsforløb skræddersyet til din virksomhed og din lederrolle – her kombineres modeller, konkrete værktøjer og erfaringer med din / jeres situation.

Kunsten er at få de gode intentioner forankret i hverdagen – og netop det bliver en integreret del af den løsning, som vi sammen finder frem til.

Organisationsudvikling

Organisationer udvikler sig typisk i spring, f.eks. med afsæt i markedsudviklingen, i produkter og koncepter, ændringer i strukturen, opkøb, fusioner eller?

Eksempler på løste opgaver er: værdibaseret ledelse, kortlægning af kompetencer, udvikling af ny organisationsstruktur og analyse af arbejds-/forretningsgange.

 

Team building

Mange opgaver løses i dag af et team, fordi flere forskellige kompetencer kan tilføre opgaveløsningen mere kvalitet, end én person kan. Udfordringen er at få teamet til at udnytte de forskellige kompetencer.

Fælles forståelse, samarbejde og kommunikation er nogle af de emner, som bør adresseres i et team, der ønsker at frigøre sit reelle potentiale.

 

Ydelser

Flyt dig!

Kontakt os

Mobil: +45 21 26 92 22
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kingosvej 26
8700 Horsens
Sådan finder du os